Tuesday, November 30, 2010

Antonio COSENTINO

1996 yılında iki arkadaşı Hakan Gürsoytrak ve Mustafa Pancar ile beraber Hafriyat grubunu kuruyor. Amaçları konseptlerini kendileri belirleyip arzuladıklarını yapabilmekti. Grubun şekillenmesi zamanla katılan diğer sanatçıların da etkisiyle oldu. Manifestoyu değil de sonradan şekillendirilebilirliği savunuyorlar. Sanatçı kentsel manzaralara da önem veriyor ve sanatçıların tek düzeliğinden sıyrılmak istiyor. Vazo gibi görsel açıdan hep kusursuzun resmedilmesi dışında günlük kent yaşantımızda az da olsa kullandığımız ögelerin resmedilmesi gerektiğini savunuyor. Cosentino'nun resimleri yada hazır nesnelerinde kazalardan tutun çevresel kirliliğe kadar kent yaşamının temelini oluşturan sorunlara değiniliyor.


Tuğçe Arugün
2010.D.13.03.034

No comments:

Post a Comment